21/03/2022

Inteligentny
system parkingowy – czym jest i jakie daje korzyści?


Samorządy wdrażają inteligentne systemy parkingowe z prostej przyczyny – to skuteczna metoda na efektywne zarządzanie infrastrukturą, gromadzenie informacji o ruchu w mieście oraz sprawną jego koordynację. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo jak działają.

1. Czym jest Inteligentny System Parkingowy?
2. Jakie są rodzaje inteligentnych systemów parkingowych?
3. W jaki sposób działa inteligentny system parkingowy?
4. Jak wygląda konfiguracja systemu i analiza danych?
5. Jakie są najważniejsze cechy inteligentnego systemu parkingowego?
6. Dlaczego inteligentny system parkingowy to korzyść dla samorządu?

CZYM JEST INTELIGENTNY SYSTEM PARKINGOWY?
Podstawowa cecha inteligentnego systemu parkingowego to możliwość stałego monitoringu zajętości miejsc postojowych. Dzięki temu kierowcy nie muszą szukać dostępnego miejsca parkingowego – mają możliwość precyzyjnej nawigacji do rejonu, w którym mogą zaparkować swój pojazd.
Informacje o dostępności miejsc wyświetlane są:
- w aplikacji na smartfon,
- na tablicach informacyjnych, umieszczanych przy wlocie na daną ulicę lub przy wjeździe na parking.
To jednak nie wszystko. Inteligentny system parkingowy może pełnić również inne, dodatkowe funkcje. O tym przeczytasz niżej.

O WOLNYCH MIEJSCACH DOWIESZ SIĘ Z APLIKACJI MOBILNEJ

Coraz więcej samorządów decyduje się także na uruchomienie aplikacji na urządzenia mobilne, pokazującej zajętość miejsc na parkingach. Dzięki temu jeszcze przed wyjściem z domu skutecznie można zaplanować trasę i uniknąć długotrwałego „polowania” na miejsce.

Jakie są rodzaje inteligentnych systemów parkingowych?
Inteligentne systemy parkingowe dzielą się co do zasady na dwa rodzaje, w zależności od sposobu wykrywania zajętości miejsc:
 1. systemy parkingowe zbierające dane za pomocą czujników w nawierzchni,
 2. systemy korzystające z monitoringu wizyjnego.
W tym artykule skupimy się na pierwszym rodzaju.
JAK DZIAŁA INTELIGENTNY SYSTEM PARKINGOWY?
Zasadę działania inteligentnego systemu parkingowego przedstawimy Ci na przykładzie naszego systemu 4Park, bazującego na czujnikach umieszczonych w nawierzchni.
 1. Czujnik w nawierzchni (detektor) wykrywa pojazd, gdy najeżdża on na konkretne miejsce parkingowe.
 2. Antena systemu zbierania i transmisji danych przechwytuje informację z czujnika i wysyła ją na Platformę do zarządzania systemem (aplikacji centralnej).
 3. Aplikacja aktualizuje informację o dostępności miejsca parkingowego.
 4. Informacja o zmianie statusu zajętości miejsca parkingowego trafia na tablice parkingowe oraz do aplikacji mobilnej dla kierowców.

WAŻNE!

Informacje do głównej bazy danych mogą przekazywać nie tylko czujniki, ale także inne urządzenia działające na parkingu – np. kamery rozpoznające tablice rejestracyjne na wjeździe i wyjeździe.
KONFIGURACJA I ANALIZA – CO I JAK?
Po montażu czujników, kamer oraz urządzeń służących do zbierania i transmisji danych, przychodzi czas na konfigurację systemu. Aby działał poprawnie, specjaliści wprowadzają do niego kluczowe dane. 
Konfiguracja składa się z takich elementów, jak:
 - Podstawowe informacje o parkingu – nazwa, lokalizacja.
 - Charakterystyka miejsc parkingowych – obrys obszaru, kategoryzacja (zbiorowe, indywidualne).
 - Miejsca specjalne – informacje o przeznaczeniu poszczególnych miejsc, w tym wydzielonych (dla niepełnosprawnych, taksówek itd.).
 - Inne elementy infrastruktury – strefy parkingowe, parkomaty itd.
Wszystkie te informacje trafiają do aplikacji centralnej, sterującej systemem. Gdy zostanie on skonfigurowany, może rozpocząć pracę. Tak to wygląda w skrócie.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY INTELIGENTNEGO SYSTEMU PARKINGOWEGO
Inteligentny system parkingowy to nie tylko praktyczne rozwiązanie, pozwalające na podgląd miejsc. System 4Park zapewnia szereg dodatkowych korzyści.

CZUJNIKI PEŁNE ZALET
Najprościej będzie, jeśli główne wymienimy w punktach: 
- skuteczność detekcji na poziomie 98%,
 - czas aktualizacji informacji w systemie wynosi tylko kilka sekund,
 - montaż dostosowany do rodzaju nawierzchni parkingowej, 
- łatwość serwisowania, 
- duża żywotność – co najmniej 10 lat, dzięki zastosowanym ogniwom hybrydowym, 
- wytrzymała konstrukcja, - duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne, 
- platformę zintegrujesz z systemem E-Płatności. 

A poza tym warto zwrócić uwagę na:
EKOLOGIĘ 
Wiedza o dostępności miejsc na parkingu może upłynnić ruch w mieście. Kierowcy nie tracą czasu na szukanie miejsca, bo zanim podjadą na parking wiedzą, czy mogą zostawić tam swoje auto. W ten sposób zmniejsza się emisję spalin w mieście o nawet 25-30%. 
DUŻY ZASIĘG 
Bezprzewodowy system zbierania i transmisji danych z czujników LPWAN ma duży zasięg transmisji danych. 
INTEGRALNOŚĆ 
Aplikacja sterująca parkingu może być częścią większego ekosystemu – Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) sterującego ruchem. Co to oznacza dla samorządu? Wyjaśniamy poniżej.
SAME KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU
Aplikacja sterująca przetwarza zebrane informacje w formie statystyk, z których można wyciągnąć wiedzę o średniej zajętości miejsc. Aplikacja zgromadzi i przedstawi dane na temat:
 - średnich czasów parkowania,
 - części dnia i tygodnia, w jakich zajmowane są konkretne miejsca.
CZEMU SŁUŻĄ TE DANE?
Dostęp do tak precyzyjnych statystyk umożliwia efektywne zarządzanie płynnością ruchu poprzez kontrolę rotacji pojazdów. Dzięki gromadzonym informacjom, jako zarządca drogi dostajesz narzędzie do skutecznego zarządzania strefą płatnego parkowania.

Wiesz już jak działają inteligentne systemy parkingowe i jakie korzyści przynoszą.


Udostępnij:

Realizacja Happy Business

© 2023 | Sprint S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.