21/03/2022

Monitoring
wizyjny dla miasta i organizacji. Jakie korzyści przynosi jego instalacja?


Monitoring wizyjny to system, słusznie kojarzony przede wszystkim z bezpieczeństwem. Jak działa i dlaczego JST i firmy powinny rozważyć inwestycję w kamery?

1.Czym jest monitoring wizyjny?
2.Do czego służy monitoring wizyjny?
3.Co wykrywa monitoring miejski?
4.Jak można korzystać z monitoringu w przemyśle?
5.Jakie korzyści zapewnia monitoring CCTV?
6.Jak wygląda proces montażu monitoringu wizyjnego?

CZYM JEST MONITORING WIZYJNY?
Monitoring wizyjny umożliwia nadzór wideo za pomocą kamer przemysłowych (CCTV). Obrazy z nich są przesyłane do bazy danych, połączonej zazwyczaj z centrum zarządzania. Dzięki temu masz podgląd rzeczywisty tego, co się dzieje w monitorowanych lokalizacjach. W większości przypadków rejestrowane obrazy są również zapisywane i archiwizowane.

Monitoring służy zabezpieczaniu różnych obiektów i miejsc, m.in.:

 • budynków administracji publicznej,
 • parkingów,
 • osiedli,
 • galerii handlowych,
 • pojazdów komunikacji miejskiej,
 • biur,
 • hal produkcyjnych,
 • magazynów.
System nadzoru wizyjnego pozwala Ci obserwować wiele miejsc jednocześnie, bez względu na porę dnia i nocy. Na pracę kamer CCTV nie wpływa nawet zła pogoda. Nowoczesne urządzenia są bardzo czułe i rejestrują obraz również przy słabym oświetleniu, np. lampy ulicznej, a większość może również sprawnie rejestrować obraz również w ciemności.

WARTO WIEDZIEĆ!

Monitoring wizyjny ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w miejscu, w którym pracują kamery.
DO CZEGO SŁUŻY MONITORING WIZYJNY?
Jak już wspomnieliśmy, podstawowym zadaniem systemu jest zwiększenie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Szczegółowe działanie monitoringu zależy od charakteru miejsca, w którym funkcjonują kamery CCTV. Może ułatwiać działania prewencyjne służb porządkowych, wspomagać zarządzanie transportem miejskim lub być częścią systemu przeciwpożarowego (do tego używane są zazwyczaj kamery termiczne).

System sprawdzi się w wielu rolach. Może pracować jako monitoring:

 • miejski,
 • transportu publicznego,
 • przemysłowy,
 • obiektów handlowych i przemysłowych,
 • biurowy,
 • procesów produkcyjnych.
SKUTECZNOŚĆ MONITORINGU W MIEŚCIE
Monitoring CCTV kojarzy się większości osób przede wszystkim z kamerami działającymi w przestrzeni miejskiej. Monitoring wizyjny w samorządach działa zazwyczaj jako część Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa.
 W jego skład wchodzą m.in.:
 • system wymiany informacji,
 • sieci nadzoru,
 • lokalizacja zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i środowiska.
Zobacz zatem jak monitoring wizyjny sprawdza się na co dzień, np. w Łodzi. 

Oto lista zdarzeń zarejestrowanych w mieście w 2020 r. (na podstawie raportu łódzkiej Straży Miejskiej):

zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 31,36% zarejestrowanych zdarzeń,

– zagrożenia w ruchu drogowym – 21,52%,

zagrożenia życia i zdrowia – 21,06%,

– awarie techniczne – 3,03%,

– zdarzenia o charakterze sanitarno-porządkowe – 2,27%,

– inne zdarzenia – 20,76%.

MONITORING W PRZEMYŚLE
Systemy monitoringu „pracują” także w zakładach przemysłowych. Kamery pozwalają nadzorować przebieg procesów produkcyjnych i umożliwiają ich kontrolę - prewencję awarii.
Monitoring wizyjny dobrze sprawdza się również w:
 • miejscach załadunku i rozładunku towarów,
 • wewnętrznych węzłach komunikacyjnych,
 • stacjach przeładunkowych.
System ułatwia ocenę sytuacji i podjęcie trafnej decyzji w przypadku nagłych zdarzeń lub akcji ratunkowej w przypadku zagrożenia życia.
JAKIE SĄ KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO?
Instalacja kamer video ma kilka wspólnych korzyści. Nieważne, czy system ma pracować w autobusie, w biurze czy na ulicach.
 • PREWENCJA – Obecność kamer skutecznie odstrasza przestępców. W miejscu objętym monitoringiem mało kto będzie skłonny popełnić nawet wykroczenie.
 • NADZÓR – To słowo kojarzy się raczej źle, ale spójrz na to z innej strony – monitoring umożliwia Ci szybkie podjęcie działania, jeśli dojdzie do zagrożenia mieszkańców, pracowników lub wypadku czy nieprzewidzianych zdarzeń, jak np. pożar, zasłabnięcie, kradzież lub włamanie.
 • DOWODY – Ktoś dopuścił się celowego uszkodzenia mienia samorządowego czy firmowego? Masz nagranie z monitoringu, które ułatwi służbom ujęcie sprawcy i udowodnienie mu winy.
JAK WYGLĄDA PROCES MONTAŻU MONITORINGU WIZYJNEGO?
Pokażemy Ci na naszym przykładzie. Spójrz niżej, jakie kroki podejmują specjaliści Sprint S.A. podczas montażu systemu:
 1. Przeprowadzają analizę miejsca montażu.
 2. Odnotowują założenia techniczno-ekonomiczne.
 3. Tworzą projekt techniczny.
 4. Dostarczają urządzenia i montują system.
Po instalacji systemu możesz także liczyć na nasze doradztwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Myślisz o montażu monitoringu wizyjnego?


Udostępnij:

Realizacja Happy Business

© 2023 | Sprint S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.