05/08/2022

Monitoring
a porządek w mieście i gminie


W 2021 roku kamery rejestrowały w kilku największych miastach w Polsce średnio 60 incydentów dziennie. Monitoring wpływa na bezpieczeństwo i utrzymanie czystości w mieście i gminie, o czym wyraźnie mówią liczby. Dane zebraliśmy dla ciebie w tym artykule.

1.Ile zdarzeń zarejestrowały kamery w większych miastach?
2.W jaki sposób wpływają na porządek w mieście lub gminie?
3. Jak sprawdzają się w kwestii bezpieczeństwa w mieście lub gminie?
4.Kto obsługuje monitoring w mieście lub gminie?
5.Dlaczego mieszkańcy głosują w budżetach obywatelskich za montażem kolejnych kamer?

Monitoring w wybranych miastach – dane liczbowe
W wybranych największych miastach w Polsce, w 2021 roku pracowało 3 101 kamer monitoringu miejskiego. W tym zestawieniu nie są uwzględnione urządzenia monitorujące z pojazdów komunikacji zbiorowej.
Zarejestrowały one łącznie 21 948 incydentów wymagających interwencji służb, czyli średnio 60 dziennie. A to przecież nie wszystkie miejscowości, w których służby porządkowe nadzorują w ten sposób miejsca publiczne. 
Z kamer monitoringu korzysta cały szereg podmiotów, m.in.: 
 • największe miasta w Polsce (metropolie),
 • miasta wojewódzkie,
 • stolice powiatów,
 • miasta powiatowe,
 • miejscowości gminne,
 • miejsca publiczne znajdujące się pod nadzorem innych podmiotów.
Jak myślisz dlaczego kamery są montowane w tak wielu miejscach? Odpowiedź jest prosta: ponieważ są skuteczne, co potwierdzają statystyki chociażby straży miejskich. 
Spójrz niżej. Zestawiliśmy dla ciebie dane z kilku wybranych, największych miast w Polsce. 
Liczba kamer działających w wybranych największych miastach w Polsce i rejestrowanych incydentów (bez monitoringu transportu zbiorowego i przystanków)
MiastoLiczba kamerIncydenty zarejestrowane w 2021 r. Średnio dziennie
Warszawa6828 94824,5
Gdańsk4392 0665,6
Łódź7703 72710,2
Wrocław1841 3583,7
Poznań1 0265 84916
Razem3 10121 94860

*Dane z Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych samorządów dot. działalności Straży Miejskiej.
Jak monitoring wpływa na porządek w mieście lub gminie?
Monitoring ma wpływ na utrzymanie porządku w miejscach publicznych i przeciwdziałanie aktom wandalizmu. Najlepszy przykład to dane udostępnione przez Straż Miejską Wrocławia, dotyczące incydentów wykrytych przez kamery. Spójrz niżej:
 • zakłócanie ładu, porządku i spokoju publicznego: 1,62%,
 • ujawnienie osób wymagających pomocy: 2,57%,
 • ujawnienie zanieczyszczania terenu, porządkowe: 77,83%,
 • ujawnienie dewastacji, zniszczenia mienia, kradzieży: 1,25%,
 • ujawnienie innych zdarzeń: 16,71%.
Jak widzisz w przypadku Wrocławia, tego typu zdarzenia to ¾ wszystkich rejestrowanych przez kamery. 
Monitoring umożliwia szybką interwencję lub przynajmniej ustalenie tożsamości sprawców. A skuteczne wykrycie i ukaranie wandali zniechęca innych i zmniejsza liczbę incydentów w przyszłości. 
Warto dodać jeszcze jedno – to również oszczędności dla miast i gmin. Zapobieganie incydentom lub skuteczne egzekwowanie kar po tych zdarzeniach to mniejsze koszty związane z naprawami i konserwacją infrastruktury miejskiej lub gminnej. 
Jak monitoring wpływa na bezpieczeństwo w mieście i gminie?
Monitoring z pewnością kojarzy ci się z poczuciem bezpieczeństwa. Nieważne czy chodzi o Gdańsk, Wrocław, Warszawę lub małą miejscowość gminną. 
I słusznie – kamery są wsparciem dla służb mundurowych, które dzięki tym urządzeniom mogą zapobiegać niebezpiecznym incydentom albo szybko interweniować. 

MONITORING POMAGA POLICJI

W Warszawie niemal połowę zdarzeń rejestrowanych przez kamery przekazuje się policji. Podobnie jest w Poznaniu. W 2021 roku 197 zdarzeń, które wychwycił monitoring, policja zakwalifikowała jako przestępstwa.
Kto obsługuje monitoring w mieście lub gminie?
Obsługa kamer monitoringu to często zadanie dla straży miejskiej lub gminnej, dbającej o porządek w twojej miejscowości. 
Ważną rolę w obsłudze kamer pełnią operatorzy. To oni obserwują konkretne obszary, na których pracują kamery. Ich czujność ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy dojdzie do incydentu – nie tylko dotyczącego bezpieczeństwa, ale także w kwestiach porządkowych. 
Jak wygląda praca operatora monitoringu?
Każdy operator ma zestaw kamer do obsłużenia. Przełącza się między punktami kamerowymi, i obserwuje dany obszar przez określony czas. Ważne jest doświadczenie operatorów i ich umiejętność przewidywania. Przykładowo, jeśli na ścianie wizyjnej lub ekranie osoba obsługująca monitoring widzi podejrzane zachowanie grupy osób, prewencyjnie wysyła tam patrol. Wystarczy, że funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej pojawią się w tym miejscu, a zagrożenie znika. 

Warto wiedzieć

Ściana wizyjna to zespół ekranów służących do obserwacji obrazu z kamer monitoringu w czasie rzeczywistym. Każdy z ekranów może wyświetlać obraz z jednej kamery lub kilku jej perspektyw, ale w zależności od potrzeby, obraz może być przełączany i konfigurowany na różne sposoby. Ściana wizyjna to jedno z najważniejszych narządzi pracy operatora monitoringu.

OPERATOR POMAGA W CZASIE INTERWENCJI
Jak już wiesz, kamery monitoringu mogą pełnić ważną funkcję prewencyjną. Ale z pewnością domyślasz się, że nie każdemu zdarzeniu można zapobiec i konieczna jest interwencja, gdy już dojdzie do incydentu. 
W takiej sytuacji kamery monitoringu mogą ułatwić przeprowadzenie dwóch, równoległych interwencji. W jaki sposób?
Przykładowo w przypadku rozboju, na miejsce wysyłane są dwa patrole służb mundurowych. Pierwsza interwencja ratuje zdrowie i życie poszkodowanego, udzielając mu pierwszej pomocy. 
Z kolei druga może skupić się na złapaniu sprawców, których operator monitoringu na bieżąco obserwuje i informuje funkcjonariuszy o drodze ucieczki przestępców.

WAŻNE!

Poza możliwością podjęcia natychmiastowej interwencji, nagranie z monitoringu może również posłużyć jako dowód w sprawie, jeśli zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo.
Monitoring to również potrzeba mieszkańców
Kamery monitoringu, wbrew pozorom, interesują również mieszkańców. Lokalne społeczności zdają sobie sprawę, że monitoring działa na ich korzyść i wpływa na spokój, i bezpieczeństwo w ich miejscowości. 
Dlatego chętnie głosują za montażem kolejnych kamer w swoich miastach, np. w ramach Budżetów Obywatelskich. 
Jednym z przykładów jest Łódź. W grudniu 2021 roku zakończył się montaż ostatnich punktów kamerowych, na które łodzianie zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Urządzenia stanęły na osiedlach:
 • Józefa Montwiłła-Mireckiego,
 • Bałuty-Doły,
 • Koziny.
Łącznie w 10 punktach miasta zainstalowano 14 kamer. Obecnie łódzki System Monitoringu Miejskiego składa się z 770 kamer umieszczonych w 281 punktach na terenie miasta. Po planowanej rozbudowie, pod koniec 2023 roku system będzie liczył ponad 1200 kamer, działających w ponad 400 lokalizacjach. 
Z urządzeń korzysta cały szereg instytucji: 
 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi,
 • Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi,
 • Komenda Wojewódzka i Miejska Policji.

Wiesz już więcej o tym, jak monitoring wpływa na porządek oraz bezpieczeństwo w mieście lub gminie.

Myślisz o zastosowaniu takiego systemu u siebie?


Udostępnij:

Realizacja Happy Business

© 2023 | Sprint S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.