09/07/2024

Wpływ
inteligentnych systemów transportowych na środowisko


Inteligentne systemy transportowe (ITS) stają się kluczowym elementem walki z degradacją środowiska naturalnego, której skutki widoczne są między innymi w coraz wcześniejszym przypadającym Dniu Długu Ekologicznego. Dzięki nowoczesnym technologiom miasta mogą znacząco zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i zużycie paliwa, przyczyniając się do ochrony naszej planety.

1.Czym jest dzień długu ekologicznego?
2.Inteligentne systemy transportowe – co to takiego i jak działają?
3.Jakie korzyści dla środowiska płyną z wdrożenia systemów ITS?

Dzień długu ekologicznego
Dzień Długu Ekologicznego, czyli data, w której dany kraj zużył wszystkie zasoby, jakie w ciągu roku może zapewnić Ziemia, co roku wypada coraz wcześniej. 
Nieustanne przesuwanie się tej daty oznacza, że państwa wykorzystują swoje naturalne zasoby w sposób, w który nie mogą się one zregenerować lub emitują więcej gazów cieplarnianych do atmosfery w ilości przekraczającej możliwość ich absorpcji. 
Z tego powodu coraz większe znaczenie ma ekologia i zrównoważony rozwój oraz wdrażanie rozwiązań na skalę poszczególnych miast i całych państw, mających na celu ograniczenie eksploatacji surowców i redukcję zanieczyszczenia powietrza. Pomóc w tym mogą między innymi inteligentne systemy transportowe (ITS) – wyjaśniamy, w jaki sposób.
Inteligentne systemy transportowe: czym są i jak działają?
System ITS jest nieodłącznym elementem smart city. Łączy ze sobą nowoczesne technologie informacyjne, komunikacyjne (ICT) i automatyczne (np. systemy monitoringu wizyjnego, pomiaru prędkości odcinkowej czy informacji parkingowej). Poprawia funkcjonowanie transportu w mieście, czyniąc go bezpieczniejszym i lepiej skoordynowanym. Jego podstawowymi zadaniami są usprawnienie komunikacji publicznej oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, jednak w praktyce do jego zadań należy znacznie więcej. 
Ze wdrożeniem systemu ITS wiąże się między innymi:
 • Lepsze zarządzanie ruchem w mieście, w tym optymalizacja tras, ułatwienie poruszania się po mieście oraz możliwość szybkiej reakcji na potrzeby mieszkańców związane z ruchem drogowym.
 • Redukcja czasu potrzebnego na dojazdy – z naszych obserwacji wynika, że uruchomienie systemu ITS może zmniejszyć czas przejazdu od 40% do nawet 70%. Wynika to z faktu, iż infrastruktura transportowa zostaje zmodyfikowana w sposób, który pozwala na uprzywilejowanie transportu publicznego względem innych uczestników ruchu. W połączeniu ze wdrożeniem znaków o zmiennej treści, informujących o potencjalnych opóźnieniach, staje się on bardziej atrakcyjną i szybszą formą poruszania się po mieście, zachęcając do rezygnacji z korzystania z prywatnych pojazdów.
 • Instalacja systemów monitorowania ruchu – pomagają one nie tylko w naprowadzaniu pojazdów na alternatywne drogi w razie utrudnień, ale także usprawniają reakcję na incydenty oraz umożliwiają redukcję liczby wypadków.
Systemy ITS sprawiają, że ruch drogowy jest bezpieczniejszy, a jednocześnie ułatwiają poruszanie się po mieście pojazdom uprzywilejowanym oraz transportu publicznego. 

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Wspomniane wcześniej korzyści płynące ze wdrożenia ITS bezpośrednio przekładają się nie tylko na poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie poruszania się po mieście, ale także na takie aspekty, jak właśnie ekologia i zrównoważony transport.

W JAKI SPOSÓB?
Korzyści dla środowiska płynące z inteligentnych systemów transportowych
Dzięki lepszej organizacji transportu, zmniejszeniu ruchu na drodze oraz korzystaniu z komunikacji publicznej przez większą liczbę osób, emisja spalin zostaje znacznie zredukowana, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Systemy ITS potrafią obniżyć ślad węglowy nawet o 0,5 tony tlenku węgla dziennie. CO to jednak niejedyna szkodliwa substancja, której emisja zmniejsza się wskutek wdrożenia Systemów ITS. Zakładając, że każdy autobus dziennie wykonuje 10 kursów, a czas ich przejazdu ulega skróceniu średnio o 1 min 41 sek., ilość zanieczyszczeń emitowanych przez jeden pojazd zostaje zredukowana o co najmniej 1,212g PM2,5, 1,279 PM10 (PM – cząsteczki pyłu o średnicy odpowiednio 2,5 i 10, będące składnikami smogu) oraz 42,02g CO! 
Na środowisko naturalne pozytywnie wpływa jeszcze jeden z elementów systemów ITS – inteligentne parkingi. Szacuje się, że ten element pozwala zredukować udział pojazdów, które szukają miejsca parkingowego, w ruchu drogowym aż o 40%. Oznacza to, że silniki tych samochodów pracują krócej, co bezpośrednio przekłada się na oszczędność paliwa, a więc i mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery uwalnianych podczas jego spalania ! Postaw na ekologiczne rozwiązania w mieście. Zachęcamy do kontaktu!

CZYM SĄ INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE?

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) to zaawansowane technologie i rozwiązania stosowane w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym i powietrznym, mające na celu poprawę efektywności, bezpieczeństwa i aspektu ekologicznego transportu. ITS obejmują m.in. systemy zarządzania ruchem, monitorowanie pojazdów, informację dla pasażerów w czasie rzeczywistym oraz rozwiązania wspierające zrównoważony transport.

Myślisz o wprowadzeniu systemu ITS w swojej miejscowości?


Udostępnij:

Realizacja Happy Business

© 2024 | Sprint S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.